Workspace Innovation Event 2016 door de ogen van Jeroen van de Kamp

Workspace Innovation Event dagvoorzitter Jeroen van de Kamp (@TheJeroen) is recentelijk geïnterviewd om de laatste ontwikkelingen in de workspace markt te bespreken. Onder andere security van de workspace, hybrid cloud en software defined datacenters wordt besproken.

Workspace Innovation

De manier waarop we werken is de laatste 10 jaar drastisch veranderd. Rond 2010 werd de workspace nog gedomineerd door desktops, thin clients of laptop. Sindsdien buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Tablet en smartphones geven mobiliteit een boost en de impact van de cloud is gigantisch. Ongeacht of het gaat om SaaS, IaaS, Desktop-as-a-Service of ‘wat-as-a-Service’ dan ook. De potentie van wearables, augmented reality of artificial intelligence is dan nog niet eens meegenomen. Het is duidelijk dat we van een relatief overzichtelijke, vaste plek op kantoor overgaan naar een complexe, fluïde situatie, waarbij de digitale workspace letterlijk overal is.

CAAZ1297
*Desktop Destiny 2015

De snelle evolutie van de workspace is eigenlijk maar een van de vele veranderingen waar organisaties momenteel mee worstelen. In een ongekend hoog tempo komt er veel op ze af. Ze moeten continu anticiperen op veranderende behoeftes binnen en buiten hun eigen muren. Bovendien komt de concurrentie steeds vaker uit onverwachte hoek. Al deze uitdagingen onderstrepen de noodzaak om te innoveren; op alle vlakken veranderingen snel omarmen en vertalen naar nieuwe kansen. Als dat niet lukt, innoveert de wereld om je heen vanzelf en word je links en rechts ingehaald.

Vooruitkijken

Veel veranderingen komen van buiten, maar ook binnen organisaties staat de tijd niet stil. IT komt letterlijk van alle kanten. Activiteiten zijn makkelijk uit te besteden en medewerkers stellen andere, hoge eisen aan hun werkgever. Of bieden hun diensten aan als zelfstandige. Ze zijn hoe dan ook gewend om overal en altijd toegang te hebben tot data en applicaties. Natuurlijk via het apparaat dat ze zelf kiezen. Als een organisatie dat niet faciliteert, vertrekt iemand of gaat zelf op zoek naar een geschikte oplossing. Maar wat moet je als organisatie precies bieden? Hoe ziet een innovatieve workspace er uit? Als je mee wilt blijven doen, is het zaak vooruit te kijken. Dat lukt natuurlijk niet in een keer. Het gaat er ook niet om de desktop per definitie overboord te zetten. Het perspectief van de workspace is veel breder. Hoe breed precies is echter onbekend. Toch zijn er zeker onderwerpen waar organisaties over moeten nadenken en/of op moeten anticiperen. Die concentreren zich rond zes thema’s.

Securing the future workspace

Mensen werken niet meer op één plek. Vanuit hun privéomgeving zijn medewerkers gewend dat data en informatie overal beschikbaar is. Voor hun eigen veiligheid en die van organisaties is het cruciaal dat data wel veilig opgeslagen wordt en beveiligd toegankelijk is. Deze eis creëert een spanningsveld tussen beveiliging en gebruiksgemak. Gebruikers willen immers zonder gedoe inloggen op applicaties. Door het voortdurende gevaar van cybercrime is veiligheid niet vanzelfsprekend. In de praktijk ligt de nadruk niet langer bij ‘what if’, maar bij ‘when’. Het risico van ransom ware is wezenlijk. Als criminelen gegevens kapen, kunnen slachtoffers momenteel eigenlijk alleen maar snel losgeld betalen. De criminele code is onmogelijk te kraken. De ontwikkeling van proactieve virusscanners is echter in volle gang. Uitgangspunt is dat ze de prestaties en snelheid van applicaties niet beïnvloeden. En bovenal een perfecte gebruikerservaring mogelijk maken.

From SLA to XLA

Wat betreft de services die organisaties hun medewerkers via een workspace bieden, staat de gebruikerservaring bovenaan de prioiteitenlijst. Puur inzetten op beschikbaarheid en stabiliteit is onvoldoende. De experience is de succesfactor, voor het servicegevoel en de productiviteit. In deze context kunnen organisaties workspaces ‘as-a-service’ inrichten en aanbieden. Op die manier garanderen ze voldoende flexibiliteit en schaalbaarheid om te anticiperen op nieuwe kansen. In de wereld van cloud services is deze insteek inmiddels gemeengoed. De vraag of dat ook intern lukt, is te beantwoorden door een combinatie van beschikbaarheid en de juiste gebruikerservaring. Vanuit de IT-afdeling betekent dat meer dan sturen op downtime of hersteltijden. Het is essentieel om ook de gebruikerservaring te monitoren en daarover te rapporteren. Door de impact van workspace services concreet en meetbaar te maken, is continu aanscherpen mogelijk. Zo is uiteindelijk minder support nodig en stijgt de productiviteit. Dit lukt echter alleen als organisaties de kloof tussen ‘old school IT’ (draait alles volgens afspraak) en een optimale gebruikerservaring (wat hebben medewerkers nodig) dichten.

Radical innovation of the user experience

Mede om medewerkers sneller, prettiger, flexibeler en productiever te laten werken, virtualiseren organisaties hun desktops in hoog tempo. Toch is dat niet de heilige graal. Er kan nog heel veel mis gaan. Een slechte WAN-verbinding doet prachtige initiatieven en oplossingen teniet. De gebruikte apparatuur is een ander aandachtspunt. De form factor van workspaces verandert continu. Bijvoorbeeld door de introductie van Augmented Reality. Ontwikkelingen zoals de Hololens van Microsoft gooien de traditionele manier van samenwerken en communiceren volledig overhoop. Hoe lang duurt het nog voor internationale projectteams efficiënt samenwerken in een virtuele projectruimte en real-time communiceren in verschillende talen? Met real-time vertaaloplossingen en virtual reality-oplossingen, is dit scenario geen sciencefiction. In het verlengde hiervan kan een workspace uitgroeien tot een aggregatieportal waar data en apps naadloos samenvloeien. Omdat de medewerker zelf een eigen vorm kiest, ligt de focus volledig aan de gebruikerskant.

Hybrid cloud

De cloud is de hype al ver voorbij. De bekende voordelen, zoals schaalbaarheid, pay-per-use en flexibiliteit worden breed erkend en benut. De hamvraag is eerder wat een organisatie allemaal ‘as-a-service’ kan afnemen’? En hoe dit alles logisch en beheersbaar samen te voegen is. De hybride ontwikkelingen binnen de cloud, met een combinatie van private en public clouds, bereikt ook de workspace. Wat te denken van een mix met Office365 en lokale apps, extra inzet van tijdelijke DaaS of afname van applicaties in de Azure cloud? Deze hybride aanpak biedt veel flexibiliteit, maar veroorzaakt tegelijkertijd nog meer complexiteit. Ook beheer is aanzienlijk lastiger. Bovendien speelt security weer een hoofdrol. Medewerkers willen namelijk niet 20 verschillende wachtwoorden en wel via een single sign-on inloggen. Vanuit beheerperspectief wil een organisatie ook niet 20 applicaties uitzetten als een medewerker vertrekt. Het wachten is op de verdere ontwikkeling van Identity-as-a-service.

Software Defined Datacenter

Een moderne workspace vereist een modern datacenter. Door processen software defined te maken, is een workspace omgeving geautomatiseerd uit te rollen. De snelle vooruitgang op het vlak van hyper converged infrastructuren ondersteunt proces. De uitdaging is om alles aan de achterkant goed te regelen. Zeker als een organisatie bijvoorbeeld ook tijdelijk extra capaciteit via IaaS wil bijschakelen, moet dit snel kunnen.

Powering as-a-Service

Desktopvirtualisatie stelt hoge eisen aan een beheerorganisatie. In veel gevallen ontbreken kennis én budgetten om dit werk uit te besteden. De uitdaging is dan hoe organisaties efficiënt apps ontwikkelen, aanbieden en actueel houden? In de praktijk komt daar veel bij kijken. De inzet van DevOps principes is in dat geval een effectief hulpmiddel. Zeker om de concepten en ideeën vanuit de organisatie snel te vertalen naar de inrichting van een workspace. Elke dag changes uitvoeren lukt alleen met een geolied proces dat heel schaalbaar is. De voor- en achterkant synchroniseren is onmogelijk met traditioneel beheer. De DevOps manier van ontwikkelen en het maken van changes sluit veel beter aan. Mits de projectorganisatie- en aansturing daar mee om kunnen gaan. Een van de uitdagingen die daaraan gekoppeld is, is de onvermijdelijke aanwezigheid van legacy. Maar alleen de keuze voor puur technische aanpassingen is onvoldoende. Om de brug tussen de eigen IT en de cloud te slaan, moet een organisatie slim automatiseren, problemen real-time aanpassen en projecten agile insteken.

Kantelpunt

Als we kijken naar wat er vanaf 2010 op ons afgekomen is, is het overduidelijk dat we op een kantelpunt staan. Hoe onduidelijk is welke kant de ontwikkelingen rondom de workspace op gaan, is de snelle opkomst van cloud computing wel een goede graadmeter. Het is de uitdaging om in deze dynamiek, waarin beweging de enige contante is, de juiste koers te bepalen. De besproken thema’s bieden in ieder geval aandachtspunten waarmee organisaties bij de ontwikkeling van hun workspace rekening kunnen houden. Dit is een selectie en absoluut geen garantie voor succes. Het doel is om organisatie te inspireren en aan het denken te zetten. Dat is de enige manier om te voorkomen dat ze op termijn echt links en rechts ingehaald worden.

Workspace Innovation Event 2016

Laat je inspireren, ga mee de diepte in en start de discussie met innovators en beleidsmakers om je eigen pad naar een innovatieve workplace te bepalen. Kortom: kom naar het Workspace Innovation Event 2016.