Wanneer de Windows 10 taskworker het datacenter bereikt!

donderdag, 05 april 2018

Door Eric van Klaveren

Organisaties die naar Windows 10 VDI  gaan, moeten overwegen om GPU’s voor alle workloads te gebruiken, niet alleen voor traditioneel grafisch-intensieve applicaties zoals 3D, CAD en GIS.

Televisies worden steeds groter, beeldschermen krijgen meer pixels, games worden realistischer en de ervaring moet intuïtief en vloeiender. Al deze aspecten werken door op de virtuele werkplek van vandaag de dag en de eisen van de eindgebruikers. Eerder stelde onderzoeksbureau Gartner dat gebruikerservaring de belangrijkste factor is voor het VDI-succes. Vergeleken met enkele jaren geleden is de werkplek grafisch mooier en loopt deze – ondanks de visueel zwaardere applicaties, soepeler. Videokaarten zijn zodoende niet meer alleen belangrijk voor gamers of DTP’ers; ook bij een standaard werkplek moet een GPU (Grafical Processing Unit) het beeld verwerken.

Grafische belasting van uw werkplekomgeving neemt toe

Desktop Windows Manager (DWM) van Microsoft Windows 10 maakt volledig gebruik van Direct X voor de Windows schil. Deze nieuwe prestatie uitdagingen zorgen ervoor dat we rekening moeten houden met grafische belasting die het ontwerpen van de omgeving met zich meebrengt. Zonder fysieke hardware die de grafische werklast opvangt zal een snijverlies aan gebruikersdichtheid van 5~20% ontstaan op de gevirtualiseerde Windows 10 omgeving.

WindowsXP SS                                   WindowsXP SS

Ditzelfde geldt voor Microsoft Office 2016 en de toename van internetpagina’s en web content die gebruik maken van OpenGL en WebGL.

Office2003 SS                                        Office2003 SS

Wat betekent dit voor de eindgebruikers die we gedefinieerd hebben om de omgeving te kunnen schalen?

Als we de standaard ‘task worker’ nemen vraagt deze minimaal 5% meer van de hardware resources. Nemen we de ‘knowlegde worker’ welke naast Windows 10, Office 2016 en web content met WebGL gebruikt, komt hier nog ‘ns 10% bovenop. Hier zien we dat GPU-virtualisatie gewenst is om een groter aantal gebruikers te kunnen huisvesten op een server.

Rekenvoorbeeld met task workers:

Als pre Windows 10, honderd ‘task workers’ op één fysieke host kunnen werken. Is dat met Windows 10 nog maar 95. Uiteraard geldt ook hier het oeroude adagium ‘meten is weten’ en zullen in specifieke gevallen de aantallen lager of hoger uitkomen.

NVIDIA is al jaren een bekende speler als het gaat over videokaarten. Met de NVIDIA GRID technologie is het mogelijk om een fysieke server te voorzien van een grafische kaart. Door de NVIDIA vGPU Manager (driver) te installeren op de hypervisor kan de fysieke GPU gelijktijdig door meerdere virtuele machines gebruikt worden. Het aantal machines dat gelijktijdig gebruik maakt van een fysieke GPU is afhankelijk van de configuratie en behoeften van de gebruikers. Zo zal een ‘task/knowledge worker’ een andere grafische behoefte hebben als een DTP’er. Waarbij de behoefte van de gebruiker de schaling van de omgeving bepaalt en dus ook de kosten.

Conclusie

Al met al zien we een stijging van hardware resources van gemiddeld 25~30% als we te maken krijgen met Windows 10, Office 2016 en OpenGL/WebGL. Willen we meer gebruikers kwijt kunnen op onze servers zullen we de CPUs moeten ontzien en een GPUs moeten plaatsen. Maar dan is er al snel het issue: hoeveel ga ik mijn gebruikers geven, welk profiel ken ik toe? Wederom, meten is weten! De ervaring uit het veld leert dat zonder meetgegevens een ‘task/knowlegde worker’ de werklast met het NVIDIA M10-1B profiel zou moeten kunnen uitvoeren zonder veel problemen (een lager profiel geeft onwenselijk gedrag).

Wilt u nauwkeuriger weten wat benodigd is voor uw omgeving of een workshop neem dan contact met ons op!