On demand

De toekomst van de digitale healthcare werkplek

Om nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren, kunnen ziekenhuizen niet meer om innovatie heen. Nu al zien we dat artsen en ondersteunend personeel steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis werken en worden patiënten, gefaciliteerd door innovaties rondom beeldbellen en eHealth, dikwijls behandeld zonder het ziekenhuis fysiek te bezoeken. De innovaties gaan in rap tempo door. Als ziekenhuis dien je hierop voorbereid te zijn. Maar wat als je bestaande applicatielandschap een belemmering vormt voor innovatie en je voorlopig nog geen afscheid kunt nemen van de meereizende virtuele werkplekken?

Leen Mulckhuyse legde tijdens de Dutch Health Week uit hoe je succesvol een brug slaat tussen innovatie en legacy, door een hybride digitale werkplek te realiseren die beide werelden naadloos op elkaar aan laat sluiten.

Spreker

Leen Mulckhuyse
Manager Project Services / ICT Adviseur Healthcare