logo

parallax-small

Sitemap

Referenties

 • De markt verandert en HEMA wil een toekomstbestendige retailer zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de ICT op orde is teneinde innovatie te ondersteunen.

  Een aantal key-users had het idee dat HEMA mogelijk kansen miste op het gebied van interne ICT-dienstverlening voor de werkplek. HEMA vroeg Login Consultants om een SWOT analyse te maken van de ICT-diensten voor de werkplek. Het doel was om inzichtelijk te krijgen waar de krachten, verbeterpunten, kansen en bedreigingen van de werkplekautomatisering liggen en hoe zij deze toekomstbestendig kunnen maken.

  De vraagstukken

  • Flexibiliteit voor de gebruiker
  • Toekomstbestendige ICT
  • Faciliteren van het nieuwe werken

  De aanpak

  Een SWOT analyse die de krachten, kansen, verbeterpunten en bedreigingen in kaart brengt en als raamwerk kon fungeren van waaruit HEMA over de toekomst van hun interne ICT-dienstverlening kon beslissen.

 • De invoering van het EPD Epic was onder andere voor VUmc de aanleiding om een nieuwe centrale werkplekomgeving te ontwerpen en te implementeren. Het doel was om medewerkers een stabiele en eenvoudig toegankelijke werkplek te bieden, die bovendien efficiënt centraal te beheren is. Nadat de eerste fase van dit project niet aan de verwachtingen voldeed, vroeg het VUmc Login Consultants binnen korte tijd het ontwerp van deze nieuwe werkplekomgeving (VIEW2) te maken. Dit resulteerde in het fundament voor 10.000 stabiele en gebruikersvriendelijke werkplekken.

   De uitdagingen:

  • Ontwerp snel een nieuwe werkplekomgeving
  • Centrale omgeving voor toegang tot 400+ applicaties
  • Gebruiksvriendelijk en efficiënt te beheren

  De oplossingen:

  • Ontwerp nieuwe werkplekomgeving
  • Ontwikkeling van de werkplekomgeving op basis van Citrix XenDesktop, Microsoft Windows 7, Microsoft SCCM 2012, Microsoft App-V 5, VMware UEM, en Imprivata OneSign
  • Login VSI test

  De resultaten:

  • Snelle ontwikkeling op basis van een doelgericht proces
  • Breed draagvlak binnen de (ICT)-organisatie
  • Centrale werkplekomgeving met stabiele en voorspelbare performance
  • Centraal beheer
   *fotografie Digidaan
 • Enkele jaren geleden nam het AMC het besluit de ICT-infrastructuur te vernieuwen. Het AMC heeft toen een ontwerp gemaakt voor een moderne VDI-omgeving en deze na een testperiode geïmplementeerd als de nieuwe virtuele werkplekomgeving. Het AMC hield er rekening mee dat het ontwerpen van een virtuele desktop-omgeving een complex en tijdrovend traject zou zijn waarbij het onontkoombaar was een aantal technische en organisatorische aannames te doen.

   De uitdagingen:

  • Valideren van technische en organisatorische aannames in het ontwerp
  • Changes doorvoeren zonder de zorg te verstoren
  • Zonder problemen opschalen naar 9.000 users
  • Performance van de VDI-omgeving garanderen

  De oplossingen:

  • Managed Performance Service van Login Consultants
  • Login VSI software
  • Twaalf performance scans, flexibel uitgevoerd in drie jaar tijd

  De resultaten:

  • Vóór zijn van problemen als gevolg van grote wijzigingen
  • Flexibel inzetbare dienst over langere periode
  • Zonder gevaar voor de productie-omgeving
  • Geen verstoringen gehad door de scans
   
 •  Een woningcorporatie in het noorden van Nederland is een maatschappelijke organisatie die met 20.500 woningen bezit en beheert. Ruim 40.000 huurders kunnen hierdoor rekenen op een goede een betaalbare woning. De organisatie gaat echter graag een stap verder door actief te investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten en stimuleert verduurzaming van woningen. Daarbij werkt de organisatie intensief samen met huurders en andere belanghebbenden. Het verlenen van optimale dienstverlening aan de huurders staat centraal bij alle activiteiten. Om een hoog serviceniveau te waarborgen, moeten alle 220 medewerkers beschikken over een stabiele en up-to-date werkplek die altijd functioneert. Met de Support Services van Login Consultants houdt de compacte I&A afdeling van deze woningcorporatie grip op de performance en beheer van de werkplekken.

   De uitdagingen:

  • Een pragmatische oplossing waarbij tevreden medewerkers centraal staan

  De oplossingen:

  • Support leveren voor de werkplek in de juiste vorm en bereikbaar zijn op het juiste tijdstip voor alle problemen en vragen

  De resultaten:

  • Een flexibele werkmethode vanuit Login Consultants Managed Services-afdeling
  • Een werkplek die stabiel, voorspelbaar, en altijd beschikbaar is voor medewerkers
   
 • ZuidOostZorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen die deels thuis en deels in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen, het verzorgingsgebied is Friesland. ZuidOostZorg heeft als uitgangspunt in het zorglandschap ‘de klant thuis’. Zelfregie, zelf-management en e-health zijn belangrijk om de klant thuis ook zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit vraagt een nieuwe manier van organiseren van de zorg- en dienstverlening.

   De uitdagingen:

  • 13 Locaties
  • 1.881 Werknemers
  • 1.270 Cliënten 

  De oplossing:

  • Een verschuiving van CAPEX naar OPEX

  De resultaten:

  • Voorspelbare en gereduceerde kosten
  • 100 % schaalbaarheid
  • Maximale flexibiliteit
  • Live migratie van de omgeving in productie
  • Gemoeide lange termijn investeringen zijn uitsluitend bedoeld voor migratie
   
 • Ymere is één van de grootste woningcorporaties in Nederland en verhuurt in de metropoolregio Amsterdam ongeveer 78.000 woningen en 11.000 andere verhuureenheden. De corporatie realiseert en beheert goede en betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen. Ymere heeft vestigingen in verschillende regio’s, dichtbij klanten en samenwerkingspartners als gemeenten en maatschappelijke instellingen. Bij Ymere werken ruim 950 medewerkers.

   De uitdagingen:

  • Bepalen welke devices bij welke functies of rollen passen
  • Vaststellen van de meest optimale devices voor medewerkers
  • Consolideren van het aantal devices
  • Voorbereiden op minder kantoren en flexwerken

  De oplossing 

  • Persona’s onderdeel van Login's strategisch werkplekadvies

  De resultaten:

  • Helder beeld van persona’s en groepen medewerkers
  • Inzicht in verdeling locatie- versus persoonsgebonden werkplekken
  • Onderbouwde pilot en invoering van devices
  • Voorbereid op het nieuwe werken en BYO
   
 • De Gemeente Utrecht heeft ruim 325.000 inwoners en is – naar inwoneraantal - de vierde stad van Nederland. Utrecht staat bekend om onder meer het historisch centrum, de werven en de Dom. De stad is een knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen, en daardoor een toonaangevende beurzen- en conferentiestad. 

  De uitdagingen

  • Second-opinion met betrekking tot de VDI-inrichting
  • Onafhankelijk partij om performancemetingen uit te voeren
  • Zekerheid verkrijgen over de performance van de nieuwe VDI-omgeving

  De oplossingen

  • Nulmetingen om status quo vast te leggen
  • Real-life simulatie van 3.725 eindgebruikers
  • Generen en vergelijken van workloads om effect van wijzigingen te beoordelen

  De resultaten

  • Strak geplande succesvolle VDI-uitrol
  • Virtuele desktops met voorspelbare performance
  • De IT is voorbereid op de verhuizing naar het Stadskantoor

   

  quotation-marks-begin

   

  We wilden in de operationele omgeving niet voor verrassingen komen te staan. Er zijn met Login VSI  een aantal performance verbeteringen in de infrastructuur naar boven gehaald. Deze zijn samen met de implementator en de diverse vendoren aangepakt.

  quotation-marks-end

  Eddy Zeehuisen
  Programma-manager U-Cloud ‘Vernieuwing ICT-Infrastructuurdiensten Stadskantoor’

   

  Download hier de volledige customer case

 • large mca gemini groepDe MCA Gemini Groep (MGG) is ontstaan in 2008 door de fusie van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. De meeste ondersteunende diensten zijn inmiddels geïntegreerd en zorgafdelingen werken nauw samen. MGG levert goede en doelgerichte zorg en diensten van topkwaliteit. Het topklinisch opleidingsziekenhuis MCA heeft 480 bedden, ongeveer 2.600 medewerkers en 200 specialisten en het Gemini Ziekenhuis 178 bedden, ongeveer 1.000 medewerkers en 70 specialisten. Verder zijn er enkele kleinere locaties zoals een pijncentrum en dialysecentrum.

  De uitdagingen

  • Migreren van twee domeinen naar één domein
  • Migratie van Windows XP naar een nieuwe werkomgeving
  • Consolidatie naar één uniforme werkomgeving

  De oplossingen

  • Windows 7-gebaseerde volledig centraal beheerde fat clients
  • Remote Desktop Service-omgeving voor lichte gebruikers
  • Applicatievirtualisatie met Microsoft App-V
  • SCCM2012, Immidio Flex+ en Automation Machine voor beheer

  De resultaten

  • Projecttijdwinst dankzij Automation Machine
  • Snel inloggen en applicaties met goede performance
  • Een effectief beheerbare, centrale en uniforme werkplek

   

  quotation-marks-begin

   

  Samen met Login Consultants hebben we de architectuur ontworpen en de omgeving ingericht. De resultaten zijn effectieve, centraal beheerbare werkplekken die overal te gebruiken zijn.

  quotation-marks-end

  Diederik Eijer
  Programma Manager

   

  Download hier de volledige customer case

 • iSourceEen leverancier van managed cloud- en outsourcingoplossingen uit Zwitserland zocht naar nieuwe software voor package- en gebruikersbeheer in virtuele omgevingen. Automation Machine vereenvoudigt deze processen met succes.

  De uitdagingen

  • Verminderen van de complexiteit bij het beschikbaar stellen van packages en gebruikersinstellingen

  De oplossing

  • Automation Machine

  De voordelen

  • Verminderen van handmatige processen en daardoor incidenten terugdringen
  • Eenvoudig gebruikersbeheer
  • Flexibiliteit en openheid

   

  quotation-marks-begin

   

  Automation Machine is een product dat zich sinds zijn introductie bij ons voortdurend heeft doorontwikkeld en veel heeft bijgedragen aan het vereenvoudigen van onze processen. Wij zijn zeer tevreden.

  quotation-marks-end

  Herby Schenker
  CIO en CTO van iSource AG

   

  Download hier de volledige customer case

 • rug400-logo-rood-rgbDe Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is internationaal georiënteerd en behoort tot de top van de Europese universiteiten. De RUG werkt actief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers. De universiteit bestaat in 2014 exact 400 jaar en heeft veel talenten voortgebracht van een Nobelprijswinnaar tot de eerste Nederlandse ruimtevaarder. De RUG heeft 27.000 studenten en 5.500 medewerkers uit binnen- en buitenland.

  De uitdagingen

  • Bijdrage aan het Universitaire Werkplek-concept met Citrix
  • Behoefte aan extra technisch inhoudelijke ondersteuning en capaciteit

  De oplossing

  • Integratie Citrix-oplossingen binnen UWP 2.0
  • RES Workspace Manager voor herbruikbare modulaire bouwblokken
  • VMware ESX
  • Microsoft App-V 4 en 5
  • Microsoft Server 2008/2012, SQL cluster, Windows 7, Active Directory, etc.

  De resultaten

  • Snelle en adequate uitrol van UWP 2.0
  • Keuzevrijheid voor gebruikers in devices, besturingssystemen en werklocaties
  • Modulair concept met bouwblokken is ook buiten RUG in te zetten

   

  quotation-marks-begin

   

  We kozen Login Consultants omdat ze de materie goed kennen en engineers beschikbaar stellen die snel ingewerkt zijn.

  quotation-marks-end

  Hans Brouwers
  Project Manager bij het Centrum voor Informatie Technologie

   

  Download hier de volledige customer case

 • Orbis Medisch Centrum Orbis Medisch en Zorgconcern bestaat uit Orbis Medisch Centrum (ziekenhuis) en onder meer Orbis Geestelijke Gezondheidszorg, Orbis Revalidatie, Orbis Thuiszorg, Orbis Huishoudelijke Hulp, Orbis Jeugdgezondheidszorg, een tweetal hospices en diverse zorgcentra op verschillende locaties. Het concern is actief op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en Midden-Limburg. Bij Orbis Medisch en Zorgconcern werken circa 5.000 medewerkers.

  De uitdagingen

  • Bestaande infrastructuur begon verouderd te raken
  • Nieuwe EPD-client voor de GGZ functioneerde niet op het bestaande systeem
  • Toekomstzekere infrastructuur passend bij veranderende functionele behoeftes en voorgenomen fusie

  De oplossing

  • Nieuwe blade servers en Citrix-infrastructuur
  • Desktopvirtualisatie met Citrix XenDesktop op VMware ESX
  • Gestandaardiseerde virtuele desktops

  De resultaten

  • Soepele introductie van PSYGIS Quarant EPD
  • Voorbereid voor opschaling naar 2.000 eindgebruikers en voorgenomen fusie
  • Golden image vereenvoudigt beheer en change management

   

  quotation-marks-begin

   

  De samenwerking met Login Consultants verliep bijzonder plezierig. Het klikte goed met de vaste contactpersonen die over de vloer kwamen. Dankzij korte communicatielijnen konden we soepel inspelen op veranderingen en het doorvoeren van wijzigingen verliep heel snel.

  quotation-marks-end

  Jos Savelkoul
  Teamleider Informatie Management, Orbis Medisch en Zorgconcern

   

  Download hier de volledige customer case

 • 10EUmam Frigate03Mammoet is een toonaangevende organisatie in zwaar hijswerk en multimodaal transport. De organisatie is gespecialiseerd in het transporteren, verschepen, plaatsen (horizontaal en verticaal) en het verwijderen van grote en/of zware objecten van en naar elke locatie, te land en te water. Mammoet bedient vijf belangrijke markten: de petrochemie, de energiesector, de civiele sector, de offshore industrie en maritieme branche. Het hoofdkantoor van Mammoet is gevestigd in Utrecht. Bij Mammoet werken wereldwijd ruim 5.000 medewerkers.

  De uitdagingen

  • Professionalisering van ICT
  • Business IT alignment
  • Vervanging en centralisatie van ICT-infrastructuur

  De oplossing

  • Nieuwe Citrix infrastructuur
  • Overal ter wereld toegankelijke werkomgeving via Citrix NetScaler Gateway
  • Geoutsourcete IT infrastructuur

  De voordelen

  • Goede SLA’s door service level management
  • Snelle toegang tot apps
  • Change management onder controle
  • Schaalbare moderne architectuur

   

  quotation-marks-begin

   

  We hebben het beheer van de Citrix-omgeving volledig geoutsourcet bij Login Consultants inclusief het packagen van onze applicaties. Dit past bij de visie dat we gerenommeerde partijen willen aantrekken en service contracten inkopen om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te realiseren.

  quotation-marks-end

  Raimond de Haas
  Project manager, Service level manager & Manager ICT front-end services

   

  Download hier de volledige customer case

 • RIVMHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, kortweg RIVM, verricht onderzoek en adviseert de overheid hoe we onszelf en onze leefomgeving gezond kunnen houden. Het gaat dan om onderwerpen als het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, verspreidt die onder wetenschappers, beleidsmedewerkers, inspecteurs en ook het publiek. Tot de opdrachtgevers behoren diverse ministeries, diverse inspecties, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Bij het RIVM werken circa 2100 medewerkers, die samen ongeveer 1500 FTE vertegenwoordigen.

  De uitdagingen

  • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken
  • Veeleisende en complexe applicaties virtualiseren
  • Kosten verlagen zonder in te leveren op flexibiliteit

  De oplossing

  • AppSense DesktopNow

  De voordelen

  • Aansluiten bij uniforme rijksomgeving
  • Self service voor medewerkers
  • Virtuele desktop vanaf ieder device benaderbaar

   

  quotation-marks-begin

   

  User virtualisatie is in onze situatie een cruciale succesfactor om tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken.

  quotation-marks-end

  Frank Schuler
  afdelingshoofd eindgebruikersondersteuning en VDI-expert

   

  Download hier de volledige customer case

 • Moller autoschadeDe MöllerGroup is al meer dan 275 jaar een familiebedrijf. Het succesverhaal is gebaseerd op de innovatieve know-how voor actuele technologieën en een mondiale oriëntatie. De kerncompetenties van MöllerGroup bevinden zich op het gebied van kunststoftechniek en verwerking van flexibele materialen. Wereldwijd werken er 1.800 medewerkers voor MöllerGroup. 

  De uitdagingen

  • Overgang naar nieuwe servers was noodzakelijk
  • Citrix softwarelicenties werden stopgezet

  De oplossing

  • Migratie naar nieuwe generatie servers
  • Automation Machine for Hosted Desktops

  De voordelen

  • Complete en flexibele oplossing om de omgeving voorspelbaarder en productiever te maken
  • Aanzienlijke besparing van werkbelasting en een merkbare verbetering van de performance

   

  quotation-marks-begin

   

  “Sinds de inzet van Automation Machine is ons IT-beheer sterk vereenvoudigd. Het is niet alleen makkelijker, maar ook flexibeler en transparanter. We kunnen nu duidelijk sneller werken en met Automation Machine besparen we significant op de licentiekosten.

  quotation-marks-end

  Bastian Maier
  IT-teamleider

   

  Download hier de volledige customer case

 • Het Spaarne Gasthuis (SG) is op 1 juli 1991 ontstaan uit de fusie van de Haarlemse ziekenhuizen St. Joannes de Deo, het St. Elisabeth’s of Groote Gasthuis en het Zeeweg Ziekenhuis in IJmuiden. Het Spaarne Gasthuis is het grootste algemene ziekenhuis in de regio Kennemerland. Het SG heeft ruim 3100 medewerkers, waarvan 175 specialisten en meer dan 300 vrijwilligers. Het ziekenhuis beschikt over 830 erkende bedden en bestaat uit de locaties Zuid en Noord, welke onderling met een glasvezelnetwerk zijn verbonden.

  De uitdagingen

  • Beheerbaarheid van desktopomgeving
  • Complexiteit voor helpdesk
  • Optimalisatie informatiebeveiliging
  • Snel kunnen wisselen tussen werkplekken

  De oplossing

  • Gevirtualiseerde werkplek
  • Single Sign-On
  • Automatisering van beheer

  De voordelen

  • Binnen 10 seconden wisselen van werkplek
  • Reductie aantal incidenten door geautomatiseerd beheer
  • Mogelijkheid voor Bring Your Own en flexibel werken

   

  quotation-marks-begin

   

  Dankzij Desktop Virtualisatie kunnen artsen en verpleegkundigen hun openstaande sessie meenemen naar een andere kiosk pc en hoeven zij niet steeds weer hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. De snelheid en gebruikersgemak hiervan is met name op afdelingen die onder tijdsdruk staan, bijvoorbeeld de spoedeisende hulp of artsen op patiëntenbezoek, een groot goed.

  quotation-marks-end

  Gerard Hensels
  Manager ICT & Medische Techniek

   

  Download hier de volledige customer case

 • logo-hvaNa het samengaan van de Hogeschool voor Economische Studies (HES) met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in de hoofdstad kreeg Arvid Janssen, destijds manager van de beheerafdeling van de HvA, twee werkplekconcepten op zijn bordje: client/server (HvA) en Server Based Computing (HES). Vanwege kostenoverwegingen en de infrastructurele ontwikkeling is het centraal zetten van één Active Directory met gebruikers en groepen gebruikers noodzakelijk. Login Consultants adviseerde hoe deze klus te klaren en stelde de benodigde beheerdocumenten op. 

  De uitdagingen

  • Advies en inrichting Active Directory voor twee verschillende werkplekomgevingen
  • Migratie Citrix-omgeving naar nieuwe hardware
  • Opzet beheerframework voor Citrix-omgeving en schrijven beheerdocumentatie, evenals overdracht van beheerkennis
  • Advies over nieuwe werkplekinrichting

  De uitwerking

  De kern van het werk is de inrichting van één centrale Active Directory voor ongeveer 80.000 accounts, verdeeld over twee verschillende werkplekconcepten. Overdracht van kennis over het beheer van dergelijke omgevingen is cruciaal.

   

  quotation-marks-begin

   

  De voorspelbaarheid van het systeem is gegarandeerd en daarmee de betrouwbaarheid.

  quotation-marks-end

  Arvid Janssen
  IT-Unitmanager

   

  Download hier de volledige customer case

 • DZ-logoHet Deventer Ziekenhuis ontstaat in 1985 uit een fusie van het Sint Geertruiden Gasthuis (sinds 1472) en het Sint Jozef Ziekenhuis (sinds 1875). In 2008 zijn de ziekenhuizen samengevoegd in een nieuwbouw. Het huidige moderne opleidingsziekenhuis heeft een oppervlakte van 55.000 vierkante meter met ruim 380 bedden. Jaarlijks worden er meer dan 20.000 patiënten opgenomen en ruim 180.000 patiënten op polibezoeken onderzocht en behandeld. In het ziekenhuis werken ongeveer 2.150 medewerkers waarvan 141 specialisten. 

  De uitdagingen

  • Snel en stabiel wisselen van werkstation
  • Meerdere beeldschermen bij roamen
  • Gereed voor multimedia

  De oplossing

  • Upgrade van de XenApp-omgeving
  • Imprivata single sign-on oplossing
  • HP thin clients

  De voordelen

  • Snelle smooth roaming tussen apparaten
  • Consolidatie van zeven werkplekconcepten
  • Kwaliteitsverbetering van het proces

   

  quotation-marks-begin

   

  Dankzij de ondersteuning van Login Consultants leveren we onze specialisten nu wat we in het project in 2008 hadden willen leveren. Wisselen tussen werkplekken duurt maar een 7 seconden.

  quotation-marks-end

  Bob Fenneman
  Hoofd Beheer & Ontwikkeling ICT

   

  Download hier de volledige customer case

 • deltalloyd150x100 Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft 5.447 medewerkers (FTE) in vaste dienst en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

  De uitdagingen

  • Gedateerde IT-omgeving is toe aan een refresh
  • Introductie nieuwe business concepten als BYO en Het Nieuwe Werken
  • Kosten van infrastructuur en beheer onder de loep

  De oplossing

  • Insourcing van IT-infrastructuur
  • Virtualisatie van IT-infrastructuur inclusief de desktop
  • Automatisering van beheer

  De voordelen

  • BYO en flexibel werken mogelijk
  • Kosten op acceptable niveau
  • Reductie aantal incidenten door vereenvoudigd beheer

   

  quotation-marks-begin

   

  We ervaren nu een betrouwbare Remote Desktop Services-farm waar een 2.500-tal medewerkers toegang tot hebben, en waarvan simultaan gemiddeld ongeveer een vierde ingelogd is. Login Consultants heeft een betrouwbare, stabiele en schaalbare omgeving opgeleverd die ons de eerste stappen laat maken richting private cloud met Desktop as a Service. Vier keer per jaar komt het bedrijf een health check uitvoeren om de stabiliteit van de omgeving nog eens extra te waarborgen. Bovendien – en dat is ook niet onbelangrijk – is het een organisatie waarmee we prettig zaken kunnen doen.

  quotation-marks-end

  Berrie Vlietstra
  Datacenter Manager, IT Services

   

  Download hier de volledige customer case

 • dachser150x100Logistiek dienstverlener Dachser telt wereldwijd 17.500 medewerkers en realiseerde in 2009 een omzet van 3,24 miljard euro. Het bedrijfsmodel steunt op drie pijlers: European Logistics, Air & Sea Logistics en Food Logistics. Vanuit 306 vestigingen verzorgde Dachser 41,8 miljoen zendingen met een totaalgewicht van 29,4 miljoen ton. Dachser onderscheidt zich door zijn hoge IT-competentie, de wereldwijde integratie van logistieke diensten en een hoogwaardige infrastructuur.

  De uitdaging

  • Vind de meest ideale en vooral de meest efficiënte virtualisatie-oplossing

  De oplossing

  • Door toepassing van Login VSI kon worden aangetoond welke hypervisor in de Dachser-infrastructuur het best presteert en welke gevolgen veranderingen in de configuratie van de hypervisors hebben voor de gebruikers.

  De voordelen

  • De testscenario’s omvatten zeer uiteenlopende instellingen en configuraties van zowel de doelsystemen (terminalservers) als de applicaties.

   

  quotation-marks-begin

   

  Met Login VSI kunnen wij snel en eenvoudig de effecten en de compatibiliteit van toepassingen en patches, evenals de schaalbaarheid in een gevirtualiseerde terminalserveromgeving simuleren. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden van Login VSI aan individuele klantomgevingen zijn wij in staat met de behaalde meetresultaten en aannames de werkelijke productieomgeving zeer dicht te benaderen.

  quotation-marks-end

  Michael Mainusch
  Team Leader Application Services

   

  Download hier de volledige customer case

 • collegeofeurope150x100In het hart van het historische Brugge ligt een van de twee campussen van het Europacollege, een postuniversitair instituut voor gespecialiseerde Europese studies. Dit schilderachtige studeerdecor is het tweede thuis van ruim driehonderd studenten. Ze komen van over de hele wereld. In het Europacollege vinden zij een unieke én inspirerende leeromgeving. En een onderwijsinstelling die studenten en (gast)docenten centraal plaatst. Het beste bewijs? Het nieuwe IT-project voor desktopvirtualisatie.

  De uitdagingen

  Advies over desktopvirtualisatie met aandacht voor:

  • Optimaliseren gebruikerservaring
  • Verbeteren prestaties (bijv. laptopgebruikers)
  • Integreren open cultuur Europacollege (Skype, Messenger, etc.)

  De oplossing

  Een combinatie van:

  • Implementeren Virtual Desktop Infrastructure
  • Invoeren virtuele applicaties
  • Optimaliseren toegankelijkheid infrastructuur
  • Beheren gebruikersprofielen 

   

  quotation-marks-begin

   

  Zij zoeken de beste technische oplossing voor uw bedrijf, binnen uw budget.

  quotation-marks-end

  Pieter Corneillie
  ICT directeur

   

  Download hier de volledige customer case

   

 • KPNlogo smallKPN is de toonaangevende leverancier van Telecommunicatie- en IT-diensten in Nederland en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN complete Telecommunicatie- en IT-oplossingen. KPN Corporate Market (voorheen Getronics) biedt wereldwijd ICT-diensten aan en is marktleider in de Benelux op het gebied van infrastructuur- en netwerkgerelateerde IT-oplossingen. Bij KPN werken wereldwijd ruim 31.000 FTE. Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag.

  De uitdagingen

  • Noodzaak om de bestaande Citrix-omgeving te vernieuwen
  • Verbetering van de Citrix test- en acceptatieomgeving
  • Vraag naar 24x7 dienstverlening voor de 200 gevirtualiseerde Citrix servers

  De oplossing

  • Uitbesteden van vernieuwingsproject
  • Automation Machine ter verbetering van de test- en acceptatieprocessen
  • Citrix-omgeving afnemen als Managed Service

  De voordelen

  • KPN ITNL hoeft geen energie te steken in operationeel beheer van de Citrix-omgeving
  • Ondersteuning 24x7 volgens vaste SLA’s
  • Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing

   

  quotation-marks-begin

   

  Login Consultants is een goede en betrouwbare partner die afspraken altijd nakomt. De organisatie is niet té groot, maar voldoende groot om diensten 24 uur per dag zeven dagen per week te leveren en te zorgen voor continuïteit.

  quotation-marks-end

  Fritjof Berenbak
  Manager Operations afdeling I&O, KPN ITNL

   

  Download hier de volledige customer case

 • AEGON195x195In 2010 migreerde AEGON met 3800 werkplekken en 250+ applicaties naar Windows Vista en Office 2007. Wat deze migratie vooral bijzonder maakte was dat het project binnen 6 maanden werd bewerkstelligd. Binnen budget en binnen de planning. Hoewel het project al langer gaande was, is juist de samenwerking met Login Consultants doorslaggevend geweest voor het succes. Om die reden heeft AEGON ook zelf gekozen om de case op te schrijven en te delen met de wereld.

  Zoals veel organisaties van enige omvang en complexiteit hebben ervaren, verloopt een dergelijke migratie niet zonder slag of stoot. Dat er tot het laatste verrassingen en onverwachte wendingen in het project zouden zitten was duidelijk.

  De belangrijkste lessen:

  1. Onderken wat een desktopmigratie inhoudt
  2. Neem gebruikers en business als uitgangspunt
  3. Intensieve samenwerking tussen diverse business afdelingen en IT
  4. Houdt een strakke regie
  5. ‘Sense of Urgency’ helder; nadruk op governance en draagvlak
  6. Pro’s aan het roer, met de juiste aantoonbare expertise
  7. Combineer oplossingsgerichtheid, met analytisch vermogen en challenge schijnbare zekerheden
  8. Beheers actuele informatie en datastromen (tool)

  Voor de gehele case kunt u hier het boekje downloaden.

Nieuws

No items found.

Contact

 • Login Consultants Belgium BVBA

  De Regenboog 11 
  Bus 26
  2800 Mechelen
  België

  Tel: +32 15 69 69 00
  Fax: +32 15 69 69 01
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  BTW-nummer: BE 0864.350.469

 • Login Consultants heeft kantoren in:

  • Nederland (Amsterdam) - Hoofdkantoor
   • Tel: +31 88 594 9000
   • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Duitsland (Karlsruhe)
   • Tel: +49 721 663854 0
   • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Of gebruik ons contact formulier

  Invalid Input

  Graag dit veld bevestigen

   

   

 • Login Consultants Germany GmbH

   

  Am Sandfeld 15
  D-76149 Karlsruhe
  Duitsland

  Tel: +49 721 663854 0
  Fax: + 49 721 663854 99
  E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
 • Hartelijk dank voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Keer terug naar de homepage.

 • Hartelijk dank voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Keer terug naar de homepage.

 • Login Consultants Nederland B.V.

  De Entree 95
  1101 BH Amsterdam
  The Netherlands

  Tel: +31 20 342 0280
  Fax: +31 20 697 5721
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  BTW-nummer: NL813282974B01

  Routebeschrijving
  Login Consultants is uitstekend bereikbaar vanaf de A2 en A9. Parkeergelegenheid is ruimschoots aanwezig. Vanaf de A2 of A9 neemt u de afslag ’Transferium’. U volgt de borden P2-P13 en daarna volgt u P5 naar de Parkeerkelder. Login Consultants is gevestigd op de 21e etage van toren A.

  Met het openbaar vervoer
  Vanzelfsprekend is Login Consultants goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA loopt u in circa 5 minuten via de ArenA boulevard (langs de Mediamarkt, Prenatal en Perry Sport) naar toren A op de Entree. Bel voor inlichtingen over trein- en metrotijden 0900 - 9292 of via www.9292ov.nl.

Carrière

 • Wanneer je hebt gesolliciteerd naar een baan bij Login Consultants, zal jouw profiel altijd serieus in overweging worden genomen. De Corporate Recruiter maakt de eerste selectie. Wanneer op basis van jouw cv en motivatie blijkt dat er onvoldoende aansluiting is of dat andere kandidaten beter aansluiten bij het profiel dan laten we je dat natuurlijk zo spoedig mogelijk weten.

  Wanneer er wel voldoende aanknopingspunten zijn, zullen we jou bellen. Tijdens dit gesprek wordt dieper in gegaan op jouw ambitie en skills en natuurlijk kun je vragen aan ons stellen. Als we beiden na dit gesprek enthousiast zijn, wordt je uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek bij ons op kantoor. Wanneer dit relevant is voor de functie waarop je solliciteert, zal dit gesprek een technische screening bevatten. Naast één van onze specialisten, is er bij dit gesprek ook iemand van de afdeling Human Resources aanwezig.

  Als ook dit gesprek van beide kanten positief wordt ervaren, volgt er een gesprek met de manager van de afdeling. Dit gesprek is in veel gevallen (afhankelijk van de vacature) het laatste gesprek. Hierna volgt er, als alles goed gaat, een aanbieding en hopelijk een arbeidsovereenkomst.

  Wanneer je de arbeidsovereenkomst hebt getekend ben je officieel een nieuw lid van ons team. Welkom aan boord en veel succes in je carrière bij Login Consultants!

 • We zijn zeer geïnteresseerd in jouw profiel! Stuur ons je geüpdatete CV via onderstaand formulier.

  Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

  Onze contactgegevens vind je hier

   

  Functie

  Voornaam

  Achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Upload jouw cv

  Motivatie


  Refresh Invalid Input

 • Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen om het team van Login Consultants te komen versterken. Neem contact met ons op als je vragen hebt over een specifieke vacature of over ons bedrijf in het algemeen.

  Verantwoordelijk voor werving & selectie in Nederland en België

  marloesarnts   Login Consultants Nederland BV
  Marloes Arnts | Corporate Recruiter
  De Entrée 95
  1101 BH Amsterdam
  T: 020 342 0280
  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
       
  Manager Human Resources in Duitsland

  josefinefritz    Login Consultants Germany GmbH
  Josefine Fritz
  Am Hardtwald 7
  D-76275 Ettlingen
  Germany
  T: +49 7243-766934-10
  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Momenteel hebben we de volgende vacatures bij Finance & HR:

  Geen vacatures

   

  Solliciteer nu!

 • Medewerkers aan het woord

 • Login Consultants is een ambitieuze internationale consultancy organisatie op het gebied van IT infrastructuren met kantoren in Nederland, Duitsland en België. Login Consultants is opgericht in 2002 en is met meer dan 100 IT professionals wereldwijd uitgegroeid tot de toonaangevende IT-dienstverlener gespecialiseerd in virtualisatie, migratie, desktop-deployment en applicatie-delivery. In onze rol als adviespartner helpen wij onze klanten op een onafhankelijke manier met het bepalen van de beste architectuur en bij de selectie van de best passende softwareproducten.

  Bij Login Consultants maken mensen het verschil. Alleen met onze collega’s zijn we in staat om door te groeien en een solide relatie met onze klanten op te bouwen. Als Login-er ben je zelfbewust, kritisch en veeleisend, tegenover jezelf en jouw collega’s.

  Met Login Consultants komt je professionele carrière in een stroomversnelling en ga je aan de slag bij een motiverend en uitdagend bedrijf. Je profiteert van je eigen succes door onze aantrekkelijke beloningsstructuur. We zijn ervan overtuigd dat je onze cultuur en het team zult waarderen. Bij Login Consultants word je uitgedaagd en geïnspireerd zoals nooit tevoren!

  Een Project Manager bij Login Consultants:

  • Opereert op tactisch of strategisch niveau, is in staat om de techniek te vertalen in business effecten en om op c-niveau discussies te leiden;
  • Is eindverantwoordelijk voor de planning en de oplevering van (inter)nationale projecten binnen de tijd, budget en met het juiste resultaat;
  • Stuurt projectmedewerkers op alle niveaus aan. Tevens ben je in staat om projectmedewerkers te coachen en te motiveren;
  • Draagt zorg voor project rapportages, zowel intern als extern;
  • Weet middels zijn / haar ondernemingsdrift niet alleen projecten succesvol te volbrengen, maar is ook goed in staat om initiatieven te ontplooien voor nieuwe projecten en klanten;
  • Stelt, samen met consultants, projectvoorstellen op en kan deze tevens omzetten in projecten (sales);
  • Binnen het sales proces is de Project Manager verantwoordelijk voor de aansluiting van sales en operations;
  • Verantwoordelijk voor het op peil houden van het eigen kennisniveau;
  • Brengt en houdt de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden en adviezen op het juiste (gewenste) peil.

  Wij zoeken een Project Manager met:

  • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van infrastructuurprojecten bij klanten met 200 tot 10000 werkplekken;
  • Minimaal 2 jaar ervaring met (pre-)sales activiteiten en processen;
  • Goed begrip van de organisatorische impact van IT-technologieën, de added-values, risico’s en lange termijn succesfactoren;
  • Een duidelijke visie, goede kennis van en ervaring met projectmethodieken (o.a. Prince II);
  • Overtuigingskracht, ondernemingsdrift, organisatorische vaardigheden, ambitie, inlevingsvermogen, enthousiasme, commercieel-, en financieel inzicht;
  • HBO werk- en denkniveau;
  • Kennis van en ervaring met SBC-technologieën is een pre.

  Herken je jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan snel jouw CV en motivatie naar:

  Login Consultants Nederland BV
  T.a.v. Marloes Arnts | Corporate Recruiter
  De Entree 11-13
  1101 BH Amsterdam
  Tel. 020 342 0280
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Of klik op onderstaande button om het online sollicitatieformulier in te vullen.

  Solliciteer nu!

  Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 

 • Login Consultants is uitstekend bereikbaar vanaf de A2 en A9. Parkeergelegenheid is ruimschoots aanwezig.

  Vanaf de A2 neemt u afrit 1 richting Amsterdam ArenA / Amsterdam-Zuidoost. U volgt de borden P2-P14, daarna volgt u P5 naar de parkeerkelder. Vanaf de A9 neemt u afrit 3 richting Amsterdam-Zuidoost / ArenAPoort. Op de Holterbergweg volgt u P5 naar de parkeerkelder. 

  Login Consultants is gevestigd op de 22e etage van de Alpha Toren.

  Met het openbaar vervoer

  Vanzelfsprekend is Login Consultants goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA loopt u in circa vijf minuten, via de Arena Boulevard (langs de Mediamarkt, Prenatal en Perry Sport), naar de Alpha Toren op De Entrée. Kijk voor inlichtingen over trein- en metrotijden: www.9292.nl

  route3

  route2

 • Hartelijk dank voor het uploaden van je CV. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Keer terug naar de homepage

 • Bij Login Consultants maken mensen het verschil. Alleen met onze collega’s zijn we in staat om door te groeien en een solide relatie met onze klanten op te bouwen. Als Login-er ben je zelfbewust, kritisch en veeleisend, tegenover jezelf en je collega’s. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en een constructieve houding is voor jou vanzelfsprekend, want dat maakt uitdagende projecten tot een succes. Bij Login Consultants kom je in een dynamische organisatie terecht waar je in de praktijk merkt dat resultaat, plezier en passie hand in hand kunnen gaan.

  Met Login Consultants komt je professionele carrière in een stroomversnelling en ga je aan de slag bij een motiverend en uitdagend bedrijf. Je profiteert van je eigen succes door onze aantrekkelijke beloningsstructuur. We zijn ervan overtuigd dat je onze cultuur en het team zult waarderen. Bij Login Consultants word je uitgedaagd en geïnspireerd zoals nooit tevoren!

  Login Consultants ontwikkelt zich internationaal en zoekt gepassioneerde en gemotiveerde collega’s die ervaring hebben op het gebied van virtualisatie en desktop-deployment. Daarom zijn we continu op zoek naar talent om ons team te versterken. Denk jij dat je de uitdaging van Login aankan?

  Consultancy   Managed Services   Sales & Marketing
           
  VDI / SBC Consultant   Support Engineer VDI   Account Manager Managed Services
           
  Office 365 Consultant   Support Engineer SBC   Inside Sales Login Online Desktop
           
  Package Engineer       Stagiaire Marketing 
           
  Microsoft Consultant        
           

   

  Solliciteer nu!

   Afstudeeropdrachten

  Zit jij in het laatste jaar van je studie en ben je op zoek naar een afstudeeropdracht? Login Consultants biedt het hele jaar door verschillende opdrachten aan. Niet alleen voor IT-studenten, maar ook voor studenten uit andere branches. In elk geval doen wij onze uiterste best om een geschikte en uitdagende opdracht voor jou te vinden.

  Momenteel bieden wij de volgende (afstudeer-)opdracht(en) aan:

  Zoek je een andere afstudeeropdracht? Stuur vandaag nog een open sollicitatie naar Login Consultants!

   

  Login Consultants Nederland BV
  t.a.v. Marloes Arnts | Corporate Recruiter
  De Entree 11-13
  1101 BH Amsterdam
  Tel.: 020 342 02 80 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • L: Leren en Excelleren

  Gemakkelijke klussen bestaan niet.....
  Bij Login Consultants hoef je geen eenvoudige klussen of gemakkelijke klanten te verwachten. Veel projecten hebben wij succesvol afgerond waar anderen hebben gefaald. De complexiteit heeft niet alleen te maken met technologie maar ook vaak met de zeer complexe omgeving waarin wij werken. Bijvoorbeeld, soms vertrouwen mensen een technologie niet omdat deze de eerste keer niet juist geïmplementeerd werd. Daarom doen wij er alles aan zo veel mogelijk met onze klanten te overleggen en in samenwerking uit te voeren. Deze interactieve benadering is de beste strategie om volledig geadopteerde oplossingen te realiseren en lange termijn succes te bewerkstelligen.

  Kennisdeling staat bij Login Consultants hoog in het vaandel
  Daarom organiseren wij op regelmatige basis avondsessies genaamd 'Login Lite'. Je collega's geven dan technische sessies en workshops om praktische ervaring en nieuwe ontwikkelingen met je te delen. Soms worden leveranciers uitgenodigd om diepgaande technische presentaties te geven of zelfs een sneak-preview van toekomstige technologieën te laten zien. In het najaar organiseren we een weekend op locatie, 'Login Live'. Ook hier wordt aan de hand van techische sessies en workshops actief kennis overgedragen. Dat doen wij niet alleen omdat wij de beste willen zijn, maar ook omdat wij graag kennis met onze collega's delen.

  "There is no I in team"
  We zeggen niet dat we perfect zijn, dat is niemand, maar we willen wel uitblinken in alles wat we doen. Onder zware omstandigheden moet je kunnen rekenen op het team en het team moet ook op jou kunnen rekenen. Alleen dan bereik je het beoogde resultaat. Omdat wij de beste willen zijn, zijn wij niet bang zijn voor opbouwende kritiek op onszelf en van onze klanten. Want juist dit zorgt ervoor dat wij de beste zijn en je als collega binnen Login echt trots bent om onderdeel te zijn van dit enthousiaste team. Je wordt gecoacht door Managing Consultants die in de dagelijkse praktijk ook consultants zijn en niet een ongeïnteresseerde Field Manager die geen idee heeft waar jij het over hebt.

  "The place to be"
  Login Consultants is "the place to be" als je technologische- en marktontwikkelingen wilt ontdekken en bespreken met bekende "thought leaders" uit de industrie, maar ook met je collega’s binnen het Login team. Dat is bij Login Consultants echt heel wat anders dan de anonimiteit die zo typerend is voor veel grote ondernemingen, system integrators en IT- bedrijven zonder focus.

  O: Ontwikkelen van jezelf

  Uit je "comfort zone"?
  Consultants bij Login Consultants zijn geaccrediteerd door onder andere Microsoft, Citrix en VMware. Collega’s spreken op grote evenementen zoals: Microsoft TechEd, Citrix Synergy & VMworld. Iedereen die de ambitie heeft om bijdragen te leveren aan de community door middel van artikelen, whitepapers, het ontwikkelen van gratis tools of het spreken op relevante evenementen wordt door ons aangemoedigd en ondersteund.  

  What’s your passion?
  Bij Login Consultants zijn passie, gedrevenheid en ambitie geen oppervlakkige marketing termen. Dit hebben we niet alleen bewezen door onze spectaculaire groei, ook onze klanten waarderen onze energieke en eerlijke houding. Met de juiste mind-set, hard werken en toewijding is Login Consultants een omgeving waar je carrière in een stroomversnelling kan raken. Wij geloven dan ook in groei van onze medewerkers, zowel in kennis als in skills. Daarom kiezen wij er bewust voor om collega’s tijdens hun carriere bij Login Consultants te blijven ontwikkelen.

  G: Groei in kennis en groei als consultant

  Blijven leren
  Binnen Login Consultants geloven wij in het blijvend kennis opdoen. Dit geldt niet alleen voor je technische kennis in de vorm van certificeringen, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwikkelen van je "soft skills". En wat is er nu mooier dan je nieuw geleerde "soft skills" te kunnen inzetten bij je klant?

  Internationale ervaring opdoen?
  Voor langere tijd van huis weg zijn, is niet voor iedereen wenselijk. En dat is logisch is als je gezinssituatie dit niet toelaat. Echter bij Login is zeker ruimte voor collega's met internationale aspiraties. We hebben internationale klanten met datacentra over de hele wereld. "My Computer" in het Russisch? Ik heb geen idee, maar wellicht kun jij het mij binnenkort vertellen.

  I: Innovatief

  Hoe innovatief wil je het hebben?
  Zeg nu zelf: Hoeveel bedrijven ken jij die in de afgelopen 12 jaar 3 producten commercieel succesvol in de markt heeft gezet? Login Consultants investeert al sinds 2002 in een eigen Tooling Lab (Login IP Lab). De ontwikkelingen in ons Tooling Lab liggen aan de basis van commercieel succesvolle producten als de Flex Profiles kit (nu bekend als Immidio Flex+), Login VSI en Automation Machine (AM). Maar we stellen ook talloze freeware tools beschikbaar die een oplossing bieden voor dagelijkse uitdagingen in gevirtualiseerde desktop omgevingen. Het Login IP Lab is uniek in de desktop markt en bedient zowel klanten als niet-klanten over de hele wereld. Het Login IP Lab ontwikkelt zowel slimme commerciële software oplossingen als freeware punt-oplossingen om IT-organisaties effectiever te maken.

  N: Nieuwe technologie

  Nieuw, nieuwer, nieuwst
  De nieuwste cutting-edge virtualisatie en desktop-deployment technologieën kun je bij Login Consultants toepassen. Want wij zijn een echte virtualisatie- en desktop-deployment specialist in een extreem dynamische markt. Hierdoor kom je in aanraking met revolutionaire virtualisatie-, streaming-, remote access-, deployment- en managementtechnologieën van Microsoft, Citrix en VMware. Als onze collega ben je dan bevoorrecht, want je hebt toegang tot onze best practices en je leert hoe je deze in de praktijk het best kunt toepassen. Onze kennis gaat dan ook veel verder dan de examenboeken en administrator-handleidingen, simpelweg omdat een real-world aanpak vereist dat je "out-of-the-box" denkt. 

 

Referenties

 • KPN logo bw   HVA Amsterdam university of applied sciences bw   logo rug
 • mammoet logo bw   kennemer   moeller group logo bw
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok