logo

parallax-small

Consultancy Services

Mobility Strategy Assessment

Organisaties krijgen onherroepelijk te maken met Bring Your Own (BYO), als ze er al niet midden in zitten. De trend groeit in het kielzog van de social media, de opkomst van cloud computing en van consumerization van IT, waarbij eindgebruikers graag zelf aan de touwtjes van hun IT-voorziening op de zaak trekken. Die gebruikers zijn mobieler, weten beter wat er in IT te koop is en beschouwen de IT-organisatie als beperkend.

Het is een duidelijke trend bij met name in moderne, kennisintensieve organisaties, dat werknemers hun eigen hardware/devices en software willen gebruiken in combinatie met de bedrijfsnetwerken en -servers. De verhoudingen binnen organisaties zijn duidelijk gewijzigd. Konden IT-afdelingen de opmars van de BYO-wens lange tijd als onhaalbaar, onveilig of onpraktisch beschouwen, tegenwoordig is IT de facilitator van wat geldt als een redelijke wens van medewerkers. 

Niet meedoen is geen optie
Daarmee is BYO een niet te ontkennen of negeren trend. Organisaties die er niet adequaat mee omgaan, roepen het onheil over zich af. BYO niet faciliteren zorgt ervoor dat BYO vanzelf ontstaat, maar dan als wildgroei. Het zal niet overwaaien, maar medewerkers zullen hun eigen weg zoeken. Daarmee loopt de organisatie het risico de zo belangrijke regie over zijn IT te verliezen. Met alle risico’s van dien voor security en productiviteit.

Op zoek naar de best passende oplossing
De mogelijkheden van BYO zijn legio, maar het is voor organisaties lastig om overzicht te krijgen. Om de vinger te leggen op de oplossingen die voor de organisatie praktisch, effectief, veilig en verstandig ingevoerd en gemanaged kunnen worden.

Login Consultants biedt klanten het inzicht en het overzicht dat nodig is om verstandige beslissingen rond BYO te nemen. Wij kennen de best practices, de innovaties. Wij helpen de keuzes te maken en daarbij niets te vergeten. Dat geeft rust en vertrouwen. In onze aanpak is duidelijk herkenbaar dat BYO verstrekkende gevolgen kan hebben voor de organisatie, bijvoorbeeld op het terrein van communicatie en logistiek. Denk ook aan de juridische haken en ogen bij de vergoeding voor aanschaf van ‘eigen’ IT-middelen door medewerkers.

De visie van Login Consultants levert een pragmatische, realistische BYO-aanpak op die de brug slaat tussen de belangen van techniek, business en gebruiker.

Login BYO Strategy Assessment
Login Consultants biedt een degelijke assessment (meestal in drie weken) van de IT-zelfredzaamheid van de eindgebruikers in de organisatie: zijn  gebruikers in staat eenvoudige problemen met hard- en software eigenhandig op te lossen? Ook worden met de organisatie tijdens een meerdaagse sessie keuzes gemaakt en een roadmap geproduceerd voor de feitelijke invoering van BYO.

De Strategy Assessment brengt alle stakeholders van de organisatie aan tafel en levert niet alleen een antwoord op de wat-vraag (wat moet er voor BYO worden geregeld?), maar ook op de hoe-vraag (hoe gaan we het aanpakken?). Er worden concrete, feitelijke keuzes gemaakt en er wordt een road map opgeleverd met alle gemaakte keuzes en hoe ze geïmplementeerd kunnen worden. Tevens wordt met u besproken waar externe experts een rol kunnen spelen en waar een end-user computing specialist als Login Consultants toegevoegde waarde kan bieden.

De onderwerpen die in de BYO Strategy Assessment aan de orde komen:

 • Review surveys en interviews
 • Vaststelling uitgangspunten BYO
 • Samenvatting trends
 • ‘Desktop & application delivery model’
 • Gevolgen netwerk
 • Welke apps kunnen en mogen ergens gebruikt worden en onder welke voorwaarden
 • HR / juridisch / fiscaal
 • Aspecten van BYO, arbeidsvoorwaarden, vergoedingen, regelingen
 • Security
 • Bescherming IP, bedrijfsgegevens, data-classificatie
 • Logistiek en office faciliteiten
 • Webportal voor bestellen, support en payroll integratie
 • Kantoorvoorzieningen

 

Meer informatie over Assessments

Referenties

 • KPN logo bw   HVA Amsterdam university of applied sciences bw   logo rug
 • mammoet logo bw   kennemer   moeller group logo bw
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok