logo

corner left-topcorner right-top
Implementatie
Flexibel, innovatief en kostenefficiënt
corner left-bottomcorner right-bottom

Consultancy Services

Implementatie

Login Consultants helpt klanten een duidelijk inzicht te krijgen in de uitdagingen van werkplekimplementatie- en migratietrajecten en ondersteunt bij de uitvoering ervan. Gedurende de afgelopen 10 jaar hebben we grote en middelgrote bedrijven succesvol gemigreerd naar nieuwe werkplekomgevingen, waarbij de nadruk op een tijdige oplevering van het project binnen het vooraf gestelde budget en de beoogde kwaliteit lag. De toegevoegde waarde van de nieuwe oplossing wordt hierbij nauwlettend in het oog gehouden en gecommuniceerd naar de eindgebruikers om de acceptatie van de nieuwe omgeving te stimuleren. We hebben onze methodiek vastgelegd in het 7 Stappenplan.

  implementation

Bij het ontwikkelen van een nieuwe werkplekinrichting met onze klanten volgen we onderstaande 7 stappen dat zich heeft bewezen bij succesvolle implementaties. Onze kennis en ervaring met deze aanpak heeft menige middelgrote en grote organisatie geholpen bij het veranderen van hun desktopomgeving. Onze best practices bevatten alle documenten en scripts voor het ontwerp, de standaardisatie en implementatie van technologieën van de belangrijkste vendoren op het gebied van hosted desktops zoals Microsoft, Citrix en VMware.

Het zeven stappenplan:

 


1. Informatie verzamelen

Om te bepalen wat de meest efficiënte manier is om desktops en applicaties aan te bieden aan uw eindgebruikers is het belangrijk om uw huidige situatie te onderzoeken. Wat zijn de vereisten vanuit de business en welke impact heeft dit op uw applicatielandschap? Welke applicaties zijn bedrijfskritisch en wat hebben uw eindgebruikers echt nodig om hun werk te doen? Login Consultants verzamelt al de benodigde informatie met behulp van vragenlijsten, interviews en tools in onze Desktop Strategy Assessment. De verzamelde informatie zal gebruikt worden om een functioneel ontwerp van de nieuwe werkplekomgeving te maken. Te alle tijden zijn de bussiness requirements en de Current Mode of Operations (CMO) het vertrekpunt van dit 7 stappenplan.

 
 


2. Marktverkenning

Volgende stap is de Architectuur Workshop, waarin de belangrijkste marktontwikkelingen van toonaangevende aanbieders van hosted desktop oplossingen worden besproken. In deze interactieve sessie passeren de voordelen en uitdagingen van diverse heterogene desktopmodellen de revue waarbij er wordt gekeken naar de impact op:

  • de business: flexibiliteit, kostenbesparing, applicatie ondersteuning;
  • IT: beveiliging, beheerhaarbeid, complexiteit, volwassenheid;
  • eindgebruikers: mobility, autonomie, performance.

In het High Level Design van uw toekomstige werkplekomgeving zullen we inzoomen op het hergebruiken van bestaande hardware, software en licenties. De business case wordt opgesteld in samenwerking met de klant en aan het einde van deze fase worden alle deelnemers en betrokkenen geïnformeerd over de gemaakte keuzes en de te nemen vervolgstappen.

 
 


3. Proof of Concept

Wanneer u de keuze voor een bepaalde technologie heeft gemaakt, wilt u graag weten of en hoe deze in uw eigen omgeving werkt. De Proof of Concept is een ideale manier om het juiste begrip te krijgen van de impact van de nieuwe technologieën, alsmede om de risico’s ten aanzien van de investering te minimaliseren. Het creëert een kans om keuzes te maken op basis van completere informatie.

De Proof of Concept wordt gebouwd in 2 fases. Tijdens de eerste fase wordt de PoC omgeving opgebouwd en wordt een demo ruimte ingericht waar het nieuwe concept wordt getest. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van testaccounts met testdata. Stakeholders worden tijdens de PoC fase 1 uitgenodigd om in de praktijk te ervaren op welke wijze hun “pijnpunten” worden opgelost in de nieuwe desktop omgeving. In de opvolgende fase worden de werkplekken van een beperkte groep gebruikers gemigreerd naar de PoC omgeving, om zodoende te testen hoe de omgeving functioneert. Voor deze groep gebruikers wordt extra ondersteuning geboden om snel en adequaat verstoringen of onduidelijkheden te verhelpen. Ook wordt aan deze gebruikers gevraagd een logboek bij te houden, welke als basis voor de Frequently Asked Questions (FAQ) lijst gaat dienen. Tijdens deze PoC fase worden unieke features, verbeteringen, wensen en eisen breed gecommuniceerd in de organisatie om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor nieuwe werkplek concept.

 
 


4. Bouw

In deze fase vinden de ontwerp-, bouw en testactiviteiten plaats. Het bouwen van uw (nieuwe) desktop management en applicatie management infrastructuur verdient veel aandacht. Login Consultants helpt u bij het realiseren van de bouw van uw nieuwe desktopinfrastrcutuur binnen de gestelde tijd en budget en op of boven het afgesproken kwaliteitsniveau. Onze best practices helpen u bij het herkennen van de valkuilen van een dergelijk complex project zodat u op tijd kunt ingrijpen. Op deze manier kunnen we de IT-infrastructuur snel realiseren zonder verrassingen en voorzien wij u van de middelen om uw gebruikers en applicaties efficiënt en effectief te migreren.

Login Consultants stelt de volgende documenten op:

  • High Level Design (HLD): het HLD beschrijft de technologieën welke de totaaloplossing vormen;
  • Detail Level Design (DLD): het DLD beschrijft het functioneel opereren van de oplossing en de infrastructuurcomponenten. Input voor het DLD zijn het High Level Design en onze best practices;
  • Installatie en Configuratie Document (ICD): het ICD bestaat uit een statisch gedeelte en een dynamisch gedeelte. Het statische gedeelte beschrijft de installatie en (basis) configuratie van het product op basis van de ontwerpbesluiten uit het DLD. Het dynamische gedeelte zal gedocumenteerd worden in het change management process van de klant.

Nu is het bouwen van de omgeving aangebroken; zowel de IT-oplossing als opleidingsmateriaal, procedures en werkinstructies worden gerealiseerd. Gebruikers, beheerders en IT-ers testen de oplossing en issues worden opgelost. Wijzigingsverzoeken worden met een impactanalyse besproken met de opdrachtgever en gebruikers worden opgeleid. Het organisatorische verandertraject krijgt veel aandacht. Een aandachtspunt daarbij is dat gebruikers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van het belang van de verandering en terug willen naar de oude werkwijze.

 
 


5. Pilot

In de pilot fase wordt samen met de klant het pilot team samengesteld. Gedurende deze pilot zal de infrastructuur getest worden op dagelijks gebruik, is er tijd beschikbaar om verbeteringen door te voeren en worden er handleidingen en instructies opgesteld. Door direct (kleine) problemen op te lossen zal het draagvlak toenemen. Pilot gebruikers zijn bij uitstek geschikt om hun positieve ervaringen van de nieuwe desktop omgeving binnen de organisatie te communiceren.

 
 


6. Migratie

Deze fase is de daadwerkelijk migratie naar de nieuwe infrastructuur, inclusief begeleiding van de IT-afdeling gedurende deze migratie. Migratie zal gebeuren volgens een op ervaring gebaseerde best practices migratiedraaiboek. Tijdens de migratie fase worden afdelingen en/of logische units gedefinieerd, kennissessies georganiseerd en applicatie inventarisaties uitgevoerd. Om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen worden werkzaamheden zoveel mogelijk voorafgaand uitgevoerd, door de inzet van profiel- en applicatievirtualisatie wordt dit mogelijk gemaakt. Per organisatie wordt een migratie strategie opgesteld.

 
 


7. Management

IT-werkplekomgevingen hebben doorgaans te maken met een hoge mate van wijzigingen. Login Consultants levert professionele ondersteuning op desktop- en applicatieinfrastructuren, van puur incidenteel technisch support of het packagen van applicaties tot het volledig beheren van uw (virtuele) desktopinfrastructuur. Laat ons u helpen met onze Support Services.

 

 

 

Referenties

  • KPN logo bw   HVA Amsterdam university of applied sciences bw   logo rug
  • mammoet logo bw   kennemer   moeller group logo bw
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok