logo

parallax-small

HEMA: een ICT SWOT analyse

De markt verandert en HEMA wil een toekomstbestendige retailer zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de ICT op orde is teneinde innovatie te ondersteunen.

Login Consultants ontwerpt en realiseert nieuwe werkplekomgeving VUmc

De invoering van het EPD Epic was onder andere voor VUmc de aanleiding om een nieuwe centrale werkplekomgeving te ontwerpen en te implementeren. Het doel was om medewerkers een stabiele en eenvoudig toegankelijke werkplek te bieden, die bovendien efficiënt centraal te beheren is. Nadat de eerste fase van dit project niet aan de verwachtingen voldeed, vroeg het VUmc Login Consultants binnen korte tijd het ontwerp van deze nieuwe werkplekomgeving (VIEW2) te maken. Dit resulteerde in het fundament voor 10.000 stabiele en gebruikersvriendelijke werkplekken.

Het Academisch Medisch Centrum borgt de VDI-omgeving met de Login Managed Performance Service

Enkele jaren geleden nam het AMC het besluit de ICT-infrastructuur te vernieuwen. Het AMC heeft toen een ontwerp gemaakt voor een moderne VDI-omgeving en deze na een testperiode geïmplementeerd als de nieuwe virtuele werkplekomgeving. Het AMC hield er rekening mee dat het ontwerpen van een virtuele desktop-omgeving een complex en tijdrovend traject zou zijn waarbij het onontkoombaar was een aantal technische en organisatorische aannames te doen.

Login Consultants houdt werkplekomgeving woningcorporatie stabiel en up-to-date

 Een woningcorporatie in het noorden van Nederland is een maatschappelijke organisatie die met 20.500 woningen bezit en beheert. Ruim 40.000 huurders kunnen hierdoor rekenen op een goede een betaalbare woning. De organisatie gaat echter graag een stap verder door actief te investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten en stimuleert verduurzaming van woningen. Daarbij werkt de organisatie intensief samen met huurders en andere belanghebbenden. Het verlenen van optimale dienstverlening aan de huurders staat centraal bij alle activiteiten. Om een hoog serviceniveau te waarborgen, moeten alle 220 medewerkers beschikken over een stabiele en up-to-date werkplek die altijd functioneert. Met de Support Services van Login Consultants houdt de compacte I&A afdeling van deze woningcorporatie grip op de performance en beheer van de werkplekken.

ZuidOostZorg krijgt volledig geautomatiseerde, kosteneffectieve virtuele werkplek omgeving aangeboden door Login Consultants.

ZuidOostZorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen die deels thuis en deels in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen, het verzorgingsgebied is Friesland. ZuidOostZorg heeft als uitgangspunt in het zorglandschap ‘de klant thuis’. Zelfregie, zelf-management en e-health zijn belangrijk om de klant thuis ook zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit vraagt een nieuwe manier van organiseren van de zorg- en dienstverlening.

Referenties

  • KPN logo bw   HVA Amsterdam university of applied sciences bw   logo rug
  • mammoet logo bw   kennemer   moeller group logo bw
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok