Managed Support Services

Het beheer van een hosted desktopomgeving vergt op sommige momenten extra resources of kennis om de dienstverlening aan medewerkers optimaal te kunnen houden. Bijvoorbeeld bij acute problemen, maar ook bij ondersteuning in de ontwikkeling van de werkplekomgeving. Wij kunnen helpen.