Managed Device Services

Medewerkers werken steeds flexibeler, daardoor stellen zij andere eisen aan hun werkplek. Een gevolg hiervan is dat persoonlijke werkplekmiddelen (Bring Your Own Device) steeds centraler staan of bedrijf werkplekmiddelen ook voor privégebruik ingezet worden. Hoe pas je die wensen en eisen van de medewerkers in jouw infrastructuur en processen?