Citrix Web App Firewall op Application Delivery Controller (Netscaler)

Login Consultants gaat verhuizen

Vanaf 1 oktober bij Citrix geen ‘perpetual licensing’ meer

Een terugkerende uitdaging bij het uitvoeren van IT-projecten, maar ook bij het dagelijks beheer, is het zorgen voor voldoende licenties. Dat kan hoofdbrekens opleveren, omdat verschillende vendoren, verschillende licentiemodellen voeren en zelfs per vendor zijn vaak talloze scenario’s mogelijk. Producten worden in standard en enterprise verkocht – Citrix stond natuurlijk bekend om de Platinum variant.

Naast de eenmalige aanschaf van een licentie is er meestal sprake van een jaarlijkse toeslag in de vorm van een software assurance, customer success of subscription advantage. Daar komt dus wel wat rekenwerk aan te pas. Noodzakelijk rekenwerk om de kosten per werkplek goed in te kunnen schatten.

Welke licentie-vorm kies je?

Welk type/model licentie aan te schaffen in een bepaalde situatie hangt mede af van de gewenste functionaliteit. In de bekende feature matrix valt snel op te zoeken wat een Premium CVAD license biedt ten opzichte van een Advanced of Standard license. Voor Citrix NetScaler is deze feature matrix hier te vinden.

De kosten per werkplek vormen een belangrijk aspect (maar niet het enige hoop ik) van de business case. De vraag welke werkplekoplossing het meest geschikt is in een specifiek scenario of bij/voor een specifieke organisatie. Een tweede, minstens zo belangrijk aspect van de business case is de vraag of de organisatie zelf verantwoordelijk wil zijn/blijven voor het design, bouw en beheer van de werkplek – of dat één of meer taakgebieden wordt ondergebracht bij een serviceprovider. Waar totale controle over de infrastructuur (en de toegang tot de infra) voor de ene organisatie als essentieel wordt gezien zal de andere organisatie, soms gedwongen, door bijvoorbeeld het bezettingsvraagstuk, sneller kiezen voor een (cloud) hosted en/of managed werkplek.

 

Of de werkplek nu hosted en/of managed is of niet, de licentiekosten worden uiteraard verdisconteerd en doorberekend (soms ook naar de diverse interne afdelingen). En in dit soort rekenmodellen is het subscription model makkelijker te hanteren als de perpetual (de eenmalige aanschafskosten) license.
Waar een subscription-model het “nadeel” heeft dat er nooit te weinig betaald wordt aan de softwareleverancier, is het net zo waar dat er veel minder vaak “te veel” wordt betaald als het aantal gebruikers/sessies afneemt. Het subscription model beweegt beter mee met het werkelijke verbruik aan licenties.

Geen perpetual licence meer

Citrix biedt vanaf heden subscription licensing voor al haar producten, of je ze nu hosted afneemt of zelf installeert/configureert en beheert (al dan niet ‘on-premises’). En vanaf 1 oktober aanstaande, dat is dus al snel, vervalt de mogelijkheid om een perpetual license aan te schaffen.

Je kan dit zien als een verslechtering in het licentie-aanbod. Maar goedbeschouwd is dit een logisch gevolg van de noodzaak om het productportfolio voortdurend te moeten ontwikkelen en patchen (continuous delivery). Kwaadwillenden zoeken dag en nacht naar potentiële kwetsbaarheden in de software en het is dus een constante wedloop om updates aan te bieden en ze voor te blijven. Hieruit zijn ook de Current Branch (Windows) en Current Release (Citrix) versies ontstaan.

Afgezien hiervan is het ook reëel om te betalen naar gebruik, zoals we inmiddels ook hebben geleerd van de ‘Netflixen’ en ‘Spotifys’ van deze wereld. Zolang je betaalt, krijg je functionaliteit en zo kun je dus zelf controle houden over budget en wat je daarmee kunt doen. Dit kennen we inmiddels allemaal als het ‘as-a-service’ principe. Citrix sluit hierbij aan door geen eenmalige licenties meer aan te bieden maar enkel nog ‘subscription licenties’, nog steeds met een ‘onderhoudsbijdrage’ (Customer Success Service’) voor de patches en updates.

Wat moet je nu doen als je ‘perpetual licenses’ hebt aangekocht?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de vervolgvraag; ‘Ga je in de toekomst meer (perpetual) licenses aanschaffen? In dat geval, moet je die aanschaf versnellen, je kunt nog tot 1 oktober de ‘gewone’ licenties bijkopen. Als je dit niet doet en je wilt na 1 oktober (extra) licenties aanschaffen, dan koop je dus subscription licenses die hun geldigheid na een bepaalde tijd (meestal een jaar) verliezen (je kunt in cloud/hosted scenarios werken met nog kortere – en dus goedkopere – licentieperiodes).

De bestaande perpetual licenties blijven geldig. Updates blijven mogelijk via het ‘Customer Success Service’ model, dus ook voor de eerder aangekochte perpetual licenties. En daar waar het werkelijke verbruik is afgenomen ten opzichte van het aantal aangekochte perpetual licenties is het een prima idee om een ‘trade-up’ te overwegen (het ‘omruilen’ van perpetual licenties naar cloud workspace licenties). Immers, het afscheid nemen van perpetual maakt het toekomstige opschalen, maar zeker ook het afschalen van licenties veel makkelijker.

Organisaties met zowel perpetual licenses als cloud/subscription licenses houden de keuze om een omgeving af te nemen als dienst, of in te richten in het eigen (al dan niet ‘on-premises’) datacenter. En na 1 oktober kun je nog steeds kiezen voor een on-premises oplossing, zij het dat je het gebruiksrecht van de software dan steeds moet verlengen. Vermoedelijk is het dus logischer om na 1 oktober voor een cloud/hosted scenario te kiezen.

Meer weten?

Uiteindelijk is de licentievorm niet bepalend voor de oplossing. Het blijft altijd zaak om eerst te inventariseren welke functionaliteit wordt verlangd, aan de hand daarvan enkele mogelijke oplossingen te beschrijven en pas daarna de bijbehorende kosten te calculeren. Die calculatie wordtmet het subscription model wel een stukje simpeler. Uiteraard helpen wij graag met zowel de inventarisatie als het identificeren van mogelijke oplossingen en met het calculeren van de kosten per werkplek. Je kunt contact met ons opnemen via sales.support@loginconsultants.nl

Citrix en Microsoft, ’better together’

Door René Lindeboom

Citrix en Microsoft zijn twee bekende namen in de wereld van virtualisatie en clouddiensten. Citrix ontwikkelde begin jaren negentig al oplossingen om Windowssessies remote beschikbaar te maken voor ‘thin clients’. En al vanaf de begintijd (wie herinnert zich nog ‘WinFrame’ uit 1995…) sloten Citrix en Microsoft een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor kon Microsoft een ‘Terminal Server’ edition op de markt brengen en kon Citrix het ‘ICA-protocol’ verder ontwikkelen.

De wereld staat niet stil

In 2008 werd de overeenkomst tussen Citrix en Microsoft uitgebreid tot een ‘strategic partnership’. Dit maakte het bijvoorbeeld mogelijk om ‘XenApp’ te hosten op Microsoft Hyper-V, de Citrix XenServer hypervisor te managen met Microsofts System Center oplossing en gemeenschappelijk te kiezen voor het ‘vhd’ bestandstype voor virtual machines.

2008, het lijkt nog kortgeleden, maar inmiddels leven we echt in een andere wereld. Niet alleen financieel-economisch, maar ook als we kijken naar virtualisatie en de ontwikkeling van ‘de cloud’. Citrix nam ‘cloud.com’ over en host daar de Citrix-diensten op, Microsoft ontwikkelde Azure tot een volwassen cloudplatform en ook de concurrentie (Amazon Web Services, Google Cloud Platform) vecht voor het behalen en behouden van marktaandeel. De wereld staat bepaald niet stil. Er wordt een harde strijd geleverd tussen aanbieders van clouddiensten en virtualizatie oplossingen, waarbij soms niet wordt nagelaten elkaars producten zo slecht mogelijk af te schilderen. Helaas is het bijkomend effect dat de klant uiteindelijk het vertrouwen verliest in alle software-gigant.

Profiteren van elkaars kennis

De wereld staat bepaald niet stil. Er wordt een harde strijd geleverd tussen aanbieders van clouddiensten en virtualizatie oplossingen, waarbij soms niet wordt nagelaten elkaars producten zo slecht mogelijk af te schilderen. Helaas is het bijkomend effect dat de klant uiteindelijk het vertrouwen verliest in alle software-gigant. Het partnership tussen Microsoft en Citrix is daarom belangrijk. In technisch opzicht stelt het beide partijen in staat toegevoegde waarde te leveren, waarbij de klant zelf kan kiezen welke componenten worden ingezet. Producten van beide vendoren worden onderling compatibel gemaakt of zelfs geoptimaliseerd (denk aan de optimization-packs voor Skype en Teams). Ontwikkelaars profiteren van elkaars kennis. Citrix en Microsoft stellen een gezamenlijke roadmap op. Er is sprake van integratie op alle vlakken en dat gaat verder dan het integreren van wat softwarecomponenten.

Zekerheid bij ondersteuning en support

Maar het partnership stelt klanten en organisaties niet alleen in staat om hun eigen selectie te maken uit technische componenten uit beide portfolio’s, het geeft vooral zekerheid op het gebied van ondersteuning en support op de langere termijn. Ook op (hoger) managementniveau is tussen beide bedrijven verdergaande samenwerking mogelijk (zo was de vorige CEO van Citrix, Kirill Tatarinov, daarvoor vice-president van Microsoft). Het strategisch partnership stelt partners (zoals Login Consultants) en consultants in staat hun carrière te bouwen op basis van technologie die deze twee vendoren ontwikkelen.

‘Better together’, deze term gaat dus zondermeer op voor de samenwerking tussen Microsoft en Citrix. En onlangs kondigden beide bedrijven aan de samenwerking verder te intensiveren.

De belangrijkste afspraken tussen Microsoft en Citrix zijn:

  • Citrix Workspace is het ‘preferred’ digital workspace platform voor Microsoft (en Citrix) afnemers.
  • Microsoft Azure is de ‘preferred’ cloud oplossing voor Citrix (en Microsoft) afnemers.
  • WVD (Windows Virtual Desktop) wordt de basis voor zowel Citrix Virtual Apps and Desktops (voorheen XenApp) service als ook de Citrix Managed Desktops Service (lees hier meer over Citrix Managed Desktops).

Voor bedrijven en organisaties uit de hele wereld betekent het dat beide softwaregiganten gezamenlijk blijven werken aan verbetering, gezamenlijk hun afnemers blijven ondersteunen en daarbij hun productportfolio voortdurend op elkaar blijven afstemmen.

Login Consultants werkt al jaren nauw samen met Citrix en Microsoft. Wil je meer weten of ben je op zoek naar een partij die je van a tot z kan helpen met het inrichten en beheren van je digital workplace, Space en Desktop? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Lees meer over het partnership

  • https://www.citrix.com/global-partners/microsoft/
  • https://news.microsoft.com/2020/07/14/citrix-and-microsoft-partner-to-accelerate-the-future-of-work/

Citrix Intelligent Workspace: This is how the future works

Door René Lindeboom

We kennen Citrix allemaal als een oplossing voor het publiceren van applicaties en van volledige Windows Desktops. Daar is nog veel meer over te vertellen maar dat gaat niet in dit artikel passen. Al die applicaties. Men heeft uitgerekend dat een kantoormedewerker gemiddeld tientallen applicaties nodig heeft om zijn of haar taken af te kunnen werken.

Wat gebeurt er zoal op een dag? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het registreren van verkopen, inkopen en afspraken.
  • Het vastleggen van klantcontacten in een “CRM”.
  • Het indienen van een verlofaanvraag of een declaratie en het goedkeuren (of afkeuren) daarvan.
  • Een overleg met één of meer collega’s of aan een interne mededeling (nieuwe collega’s bijvoorbeeld of iets als het weekmenu in de kantine).

We gebruiken daar applicaties voor. Veel applicaties. Dat kunnen Windows-applicaties zijn, geïnstalleerd op de desktop of laptop maar ook gepubliceerde applicaties die centraal worden aangeboden en beheerd. De laatste jaren gebruiken we steeds meer ‘SaaS’ applicaties die vaak simpelweg gebruikt kunnen worden vanuit de internetbrowser.

We ervaren dit als ‘gewoon’. We melden ons aan het begin van de werkdag aan, om te beginnen op de eigen werkplek. Dan begint het pas goed. Voor al die applicaties moet apart worden ingelogd. Gelukkig kunnen we een ‘save password’ vinkje aanklikken. Al die gebruikersnamen, al die wachtwoorden, het is voor ons allemaal herkenbaar en het kost ons allemaal ook kostbare tijd (zeker als er een wachtwoord ge-reset moet worden).

Dit kan beter

En dan die taken die uitgevoerd moeten worden. Bij het ene programma zit de ‘save’ knop rechts, bij de andere links, bij weer een ander programma zit de knop verstopt in een afrolmenu. Bij het ene programma ben je in vier, vijf klikken klaar en bij een ander programma moet je vele schermen door om een enkele registratie vast te leggen. Er worden werkinstructies gemaakt of zelfs trainingen gevolgd om met sommige programma’s (zoals SAP bijvoorbeeld) om te leren gaan.
We denken er niet over na, maar het kost ons allemaal tijd, elke dag opnieuw. Dit kan beter.

Citrix publiceert al tientallen jaren applicaties (en desktops). Wat als je nu ook ‘taken’ zou kunnen publiceren? Wat als de meest gebruikte taken met één of twee klikken gedaan kunnen worden? Wat als je taken gepushed zou krijgen naar je werkplek zodat je niet hoeft te switchen tussen vijf, tien of vijftien verschillende programma’s?

Eigen feed

That is how the future works. Citrix heeft de ‘Intelligent Workspace’ ontwikkeld . Deze digitale werkplek bestaat uit een ‘Facebook-achtige’ feed waar meldingen, taken en registraties automatisch voorbijkomen. Voor ‘Facebook’ heb je geen training of opleiding nodig en het is dus de bedoeling dat je digitale werkplek net zo eenvoudig is te gebruiken. Vanaf een internetbrowser, dus geschikt voor elk type apparaat (of daar nu Windows op draait of niet).

Daar komt achter de schermen wel het één en ander bij kijken. Als gebruiker zie je jouw eigen ‘feed’ maar achter de schermen bestaat deze uit een verzameling ‘microapps’. Deze ‘microapps’ maken gebruik van koppelingen (Integrations) die worden gelegd tussen de Microapp Service en de databases van applicaties zoals SAP, JIRA, Microsoft Dynamics, ServiceNow en anderen.

Er zijn dus al een aantal ‘out of the box’ Integrations beschikbaar, maar in feite kan elk ERP (of EPD) systeem worden gekoppeld, mits er maar RESTful API’s beschikbaar zijn voor dat systeem. Citrix Workspace ondersteunt onder andere OAuth 2.0 als authenticatie mechanisme. Hiermee worden de gekoppelde microapps dus uitgevoerd vanuit de gebruikerscontext (‘uit naam’ van de gebruiker) zonder dat die gebruiker zelf hoeft in te loggen in een specifieke applicatie.

Behalve de directe koppelingen met ERP, EPD, CRM en/of HRM systemen zijn de bestaande ‘App Delivery’ technieken natuurlijk ook nog beschikbaar. Vanuit de nieuwe ‘Intelligent Workspace’ zijn de published apps en desktops met één klik te starten, of ze nu ‘on-premises’ draaien of in de cloud. Behalve met ‘Apps en Desktops’ integreert de Workspace ook met ‘ShareFile’ – de nieuwe naam is ‘Content Collaboration’. Hiermee zijn ook persoonlijke of gezamenlijke bestanden direct beschikbaar in de workspace (mits men de Content Collabration Service afneemt).

Login Consultants is klaar voor de toekomst

Citrix Workspace gaat ook ondersteuning voor Microsoft Teams bieden nu in ‘tech-preview’ en er wordt hard gewerkt aan het ondersteunen van Outlook. Met deze twee componenten ontstaat er een zeer veelbelovend concept voor de digitale werkplek van de toekomst. Login Consultants is klaar voor de toekomst en heeft ‘Citrix Certified Microapps Service’ consultants beschikbaar om mee te denken en te ontwikkelen. Om met Citrix te spreken; ‘this is how the future works.

Interesse?

Wil je meer weten over de Intelligent Workspace van Citrix, neem dan contact met op met r.lindeboom@loginconsultants.nl

 

De Corona-Werkplek: van overleven naar structureren

In de lockdown hebben organisaties snel geschakeld – medewerkers thuis online laten werken was prio nummer één. Hoewel de noodoplossingen op zich functioneren, zie ik een grote behoefte aan optimalisering. De grote vraag die ik steeds hoor: hoe maak je de virtuele (nood)werkplekken in je organisatie effectiever, efficiënter te onderhouden en vooral toekomstbestendig, klaar voor een eventuele volgende Covid-19 golf?

Nu de wereld en onze economie in ‘het nieuwe normaal’ – betere term wellicht: ‘nieuwe realiteit’ – is gekomen, wordt het tijd om de zandzakken te vervangen door echte dijken. Om de snelle, beperkt houdbare ‘Ducttape-oplossingen’ te upgraden. Nu je weet dat Corona-achtige scenario’s zich weer kunnen voordoen, moet een organisatie zich de vraag stellen: als we deze oplossing in rust hadden voorbereid en uitgedacht, welke keuzes hadden we dan gemaakt?

Ik heb in de eerste weken van de lockdown ook gezien hoe tal van organisaties met veel creativiteit en flexibiliteit hun ‘thuiswerkmodus’ hebben ingericht. Het mooie aan de urgentie van deze situatie was dat in hoog tempo knopen werden doorgehakt over zaken waarvoor normaal gesproken veel meer de tijd voor werd genomen. Het succes van die operatie heeft veel bedrijven in staat gesteld de lockdown te overleven. En hoewel de nieuwe online werkplek naar omstandigheden meestal adequaat functioneert, blijft deze in veel organisaties het karakter houden van een noodoplossing.

In tijden van acute crisis – want zo kan je de eerste weken van de lockdown toch wel noemen – hadden de oplossingen iets van het plaatsen van zandzakken voor aan naderende stormvloed. Voor dat moment was het een geslaagde oplossing, de doelmatigheid was op dat moment niet altijd de grootste zorg.

De belangrijkste aanleiding voor deze check en voor mogelijke investeringen is dat virtueel en online werken voor een belangrijk deel de norm zal blijven. Niets is zo permanent als tijdelijke maatregelen. We hebben in vier maanden tijd noodgedwongen geleerd om met collega’s samen te werken en klanten te ondersteunen en adviseren van achter een beeldscherm. Op deze plaats in mijn betoog maak ik graag een groot compliment aan onze medewerkers. Ik ben trots op hoe ze een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van thuiswerkplekken bij onze klanten. De klantsituatie en -vragen legden een grote druk op ze, terwijl ze zelf ook thuis moesten gaan werken. Medewerkers met kinderen kregen daarnaast ook nog eens een deeltijd onderwijsrol.

Traditionele managers kregen het tijdens de lockdown flink voor hun kiezen. Hun overtuiging dat hun medewerkers productiever zijn of harder werken als zij toezicht houden, werd zeer op de proef gesteld. De lockdown was voor hen een ‘Spoedcursus Loslaten voor Managers’, want nu moesten ze managen op output van medewerkers in plaats van aanwezigheid op kantoor. Sommige hebben dit geweldig opgepakt door hun medewerkers een simpele vraag te stellen: ‘hoe kan ik jou helpen om je werk goed te doen?’ Als je het mij vraagt, heeft deze periode aangetoond dat medewerkers ook productief thuis kunnen werken. Mensen die op kantoor zonder ‘toezichthouder’ niets bijdragen, doen het thuis ook niet.

Ik teken er wel bij aan dat het voor elke sales- en relatiemanager uitdagend is om op afstand, zonder de handdruk en het face-to-face contact, het vertrouwen te winnen van mogelijke opdrachtgevers. Als je dicht bij je klant oplossingen wilt creëren, dan is dat op afstand extra moeilijk. Het is een vraag die niet zomaar in vier maanden beantwoord is, daar is meer tijd voor nodig. Verder wil ik online werken ook niet idealiseren, want er zijn ook nadelen aan verbonden. Veel kantoorwerkers gaan tegenwoordig weer graag naar de zaak, omdat ze hebben gemerkt dat de werkdag thuis nooit eindigt. In je hoofd is het dichtdoen van je laptop is toch iets anders dan naar huis rijden en genieten van de file.

De hamvraag: zijn de noodmaatregelen voor bedrijfsbreed online werken ook na de lockdown adequaat? Bij veel organisaties is het antwoord duidelijk: zeker niet. De uitdagingen liggen op allerlei vlakken zoals snelheid, beheersbaarheid en beschikbaarheid van alle applicaties. In de haast van de lockdown was de performance nu eenmaal niet het allerbelangrijkste – we konden doorwerken, dat was de prioriteit.

De inrichting van de virtuele werkplekken maakte bij veel bedrijven ook zichtbaar dat lang niet alle processen volledig gedigitaliseerd waren. Hierdoor moesten medewerkers tijdens de lockdown nog regelmatig terug naar kantoor.

Dan is er ook nog het onderhoud. Als een bedrijf aan het begin van de lockdown vijf typen virtuele werkplekken heeft gerealiseerd, elk met verschillende applicatiesets, dan zullen alle vijf hun eigen onderhoud nodig hebben, inclusief maandelijkse updates van onder meer Microsoft. Al deze handmatig gemaakte types zullen zonder automatisering op den duur uit elkaar groeien, met alle support-uitdagingen en gebruikersfrustraties die daarbij horen. Het automatisch maandelijks opnieuw opbouwen van de verschillende type werkplekken met de laatste updates op basis van receptuur middels tooling is belangrijk om gebruikers ook in de toekomst een kwaliteitswerkplek te geven.

Daarbij moet je niet vergeten dat de thuiswerkende medewerker eisen begint te stellen aan beschikbaarheid en performance. In de overlevingsmode was alles oké, als thuiswerken steeds meer de norm wordt, dan moet het wel wérken, zo stelt deze terecht. In maart was een wat minder vlotte login misschien acceptabel maar nu begint de traagheid toch onvrede op te leveren.

En denk ook aan de kosten. Organisaties hebben in de afgelopen periode alles op alles gezet om hun processen gaande en hun omzet op peil te houden. Intussen hebben ze dikwijls veel kosten gemaakt bij het organiseren van hun virtuele werkplekken. Kosten die – als ze niet ingrijpen – flink gaan doorlopen. Als je nu blijft doen wat je deed, dan blijf je houden wat je al had.

Kortom: na de tijdelijke oplossingen – de zandzakken – wordt het nu tijd voor structurele kwaliteit en doelmatigheid, aan betere en goedkopere beheersbaarheid. En dan vooral: structureel beter maken. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de updates voor verschillende applicatiesets geautomatiseerd kunnen worden uitgerold, waarbij een druk op de knop volstaat. Ook kunnen organisaties meer doen om de virtuele werkplekken pro-actief te monitoren en meer aandacht geven aan een goede user experience.

Mijn advies: stap uit de overlevingsfase en werk aan structurele oplossingen voor beheer, met een langere houdbaarheidsdatum en tegen lagere total cost of ownership.

Veel bestuurders en ondernemers realiseren zich gelukkig met mij: het wordt niet zoals het was. Virtueel werken heeft een boost gekregen, die geest gaat niet meer terug in de fles. Een nieuwe lockdown op korte termijn is nog steeds niet uit te sluiten. Over een tijdje kan dit virus weer opduiken, misschien krijgen we zelfs te maken met een ander virus. Het is verstandig om je organisatie daarop voor te bereiden en om extra weerstand te laten opbouwen. Geen enkele organisatie is volledig Corona-proof te maken, maar Corona-ready zou toch de nieuwe norm moeten zijn.

Chris van Werkhoven, CTO Login Consultants